seminarier på mässan

Vi har fyllt vårt mässprogram med ett gäng inspirerande halvtimmesföreläsningar. Välj ut din favorit - eller lyssna på alla!

fredag 18 oktober

10:30 Jonna Castell, Regionchef, Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet - en utbildning för framtiden

Visste du att drömjobbet bland unga kvinnor och män i åldern 15-29 år är egenföretagare/entreprenör?
Ung Företagsamhet är en utbildningsorganisation som sedan 1980 ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Jonna kommer att berätta mer om effekterna av utbildningen UF-företagande och vad utbildningen ger individen inför framtiden.

11:15 Anna Lindberg, VD och publisher i Öst Media och ansvarig utgivare för Corren
Kan man lita på journalister? Om lokaljournalistik, ansvar och pressetik i en digital medieålder.

Aldrig förr har vi haft tillgång till så mycket information som nu. Samtidigt går den traditionella mediebranschen igenom stora förändringar. Hur påverkas journalistiken? Ska man lita på det som står i Corren, i papper och på nätet? Och varför då?

12:00 Robert Wallin, Bitr.regionchef på Företagarna i Östergötland
Småföretagandets betydelse för Åtvidaberg, Östergötland och Sverige

4 av 5 jobb skapas i små- och medelstora företag. Möjligheten för dessa bolag att växa är avgörande för Sveriges tillväxt. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Robert Wallin är bitr. regionchef för Företagarna i Småland & Östergötland. Robert kommer berätta mer om vilken viktig roll dessa företag har för Åtvidaberg, Östergötland och Sverige.

13:00 Sofia Sjöström, Regionchef Linköping, Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv omvärldsspanar

Svenskt Näringslivs regionchef Sofia Sjöström gör en analys av omvärlden och hur det som pågår i klimatfrågan, Brexit och handelsavtalen kan påverka Svenska företag. 

13:45 Anette Blomqvist, UCS IT
Våga växa - hur små och medelstora företag kan arbeta långsiktigt och säkert

Anette föreläser om vikten av att få med långsiktighet och säkerhet i sättet att arbeta i små och medelstora företag. Hur Dataskyddslagen faktiskt blir till hjälp i det dagliga arbetet. På ett lättsamt och förståeligt sätt med hög igenkänningsfaktor berör hon några av de "måsten" som åligger företag - däribland lagkrav enligt GDPR.

14:30 Annika Jervgren, Strateg vid enheten för kompetensförsörjning, Region Östergötland
Kompetensförsörjning – en samhällsutmaning för framtida tillväxt!

Kompetens blir en allt viktigare konkurrensfaktor när näringsliv och arbetsmarknad genomgår en allt snabbare strukturomvandling. 
Den demografiska utvecklingen innebär att flera av Sveriges regioner står inför en betydande utmaning att hantera den framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjningen. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner såväl som företag behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Utbildning är ofta nyckeln till att komma in på arbetsmarknaden, men hur kan vi tillsammans planera och arbeta med kompetensförsörjning för att främja innovation, jämställdhet, integration och mångfald? 

Seminariet avslutas med en frågestund där Hans Grimsell, Barn- och utbildningschef och Fredrik Gustafsson, Sakkunnig gymnasieskola och vuxenutbildning, ansluter.

 

lördag 19 oktober

11:30 Martin Tollén, Region Östergötland
Ombyggnaden av väg 35

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping. Ombyggnationen sker i tre etapper och innefattar bland annat breddning av väg, mitträcken, 2-1-väg, vändöglor och en viltbro.